เว็บไซด์ของเรา เป็นแหล่งนำเสนอข่าวสารและถามตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องประกันภัย อีกทั้งยังมีบริการรับทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ อัคคีภัย และ เบ็ดเตล็ด

ข่าวสารประกันภัย

การประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ภาคบังคับ
    การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัย อย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์

  • เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต
  • เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล / สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการรับรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
  • เป็นสวัสดิสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย เพราะเหตุประสบภัยจากรถ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือนร้อน แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว

กระดาน ถาม-ตอบ สารพันปัญหา :: Webboard

โพสต์เมื่อ คำถาม อ่าน/ตอบ
ไม่พบข้อมูล

บริการประกันภัย

ระบบข้อมูลกรมธรรม์

    เข้าสู่ระบบ ...