การประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ภาคบังคับ
    การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัย อย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์

    ใครมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถ / โทษการไม่ทำประกันภัย

    ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

ชนิดรถยนต์

เบี้ยปกติ

เบี้ยลดพิเศษ

รถเก๋ง

645.21

645.21

รถกระบะบรรทุก

967.28

967.28

รถตู้/กระบะโดยสาร

1,182.35

1,182.35